Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013. Hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng sẽ bị phạt từ 100.000 đồng - 300.000 đồng,
Thứ tư, 21/08/2019
MẪU BIỂU THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PCTHTL
Các hướng dẫn xin cấp kinh phí và triển khai hoạt động Phòng chống tác hại của thuốc lá của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2017 - 2018
 
       
          Nhằm hỗ trợ các cơ quan đơn vị tại các Bộ ngành Trung Ương và tại các địa phương trên cả nước và thống nhất về việc thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2017-2018, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã dự thảo các mẫu biểu chi tiết hướng dẫn về đề xuất xin hỗ trợ; các phụ lục hoạt động; mẫu báo cáo hoạt động và mẫu đề cương nghiên cứu tại cơ quan, đơn vị Trung ương và tại địa phương
 

1. Đề xuất hỗ trợ hoạt động PCTH thuốc lá năm 2017- 2018

Tệp đính kèm. doc

2. Các phụ lục:

- Phụ lục kế hoạch hoạt động. Tệp đính kèm.xls

- Phụ lục kinh phí chi tiết: Tệp đính kèm.xls

3. Mẫu báo cáo:

- Mẫu báo cáo Quý: Tệp đính kèm

- Mẫu báo cáo năm: Tệp đính kèm

- Mẫu báo cáo tài chính: Tệp đính kèm

4. Mẫu đề cương nghiên cứu trước khi triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.
- Tệp đính kèm. doc
- Bảng hỏi phỏng vấn sâu

5. Mẫu kiểm tra giám sát
Mẫu 1: Bảng kiểm giám sát- địa điểm khuôn viên trong nhà

Mẫu 2: Bảng kiểm giám sát trong nhà

Mẫu 3: Bảng kiểm giám sát có nơi dành riêng 

Mẫu 4: Bảng kiểm giám sát nhà hàng 
Thiết kế web: OnIP™