Ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạ
Thứ ba, 16/07/2024
NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
10:05 | 28/03/2017
Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở ngưởi trưởng thành (gọi tắt là điều tra GATS) là một điều tra chuẩn toàn cầu để giám sát một cách có hệ thống tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (cả thuốc lá có khói và thuốc lá không khói) và để theo dõi các chỉ số cơ bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
12:30 | 22/04/2013
Nghiên cứu cho thấy rõ gánh nặng tài chính đối với hộ gia đình nghèo. Sự sói mòn chi tiêu của hộ do chi cho thuốc lá là điều cần đư­ợc nhấn mạnh trong giáo dục truyền thông về tác hại của thuốc lá.
12:29 | 22/04/2013
Nghiên cứu mô tả cắt ngang phỏng vấn 590 CBYT theo bộ câu hỏi điều tra về thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới "Điều tra toàn cầu về hút thuốc trong cán bộ y tế" (Global Health Proffesional Survey" tại 14 viện, khoa lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai.
12:28 | 22/04/2013
Ứng dụng phương pháp sắc ký khí xác định hàm lượng cotinin trong nước tiểu người bình thường không tiếp xúc nghề nghiệp, không hút thuốc lá và các công nhân tiếp xúc nghề nghiệp tại nhà máy thuốc lá Thăng Long.
12:27 | 22/04/2013
Một trong những chiến lược có hiệu quả nhằm làm giảm số trường hợp tử vong liên quan đến thuốc lá là tăng cường sự tham gia của các cán bộ y tế trong việc phòng và chống hút thuốc lá. Tuy nhiên, những thông tin và số liệu về tỉ lệ hút thuốc, kiến thức và thái độ của cán bộ ngành y tế cũng như sinh viên y khoa về hút thuốc còn khá hạn chế.
12:26 | 22/04/2013
Tại Việt Nam, ước tính tổn thất do thuốc lá gây ra là 6.000 tỉ đồng vào năm 1998 và cao hơn đóng góp của công nghiệp thuốc lá cho ngân sách Nhà nước (4.000 tỉ đồng). Từ 1/1/2006, Chính phủ đã áp dụng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 55% với thuốc lá như là một biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá.
12:24 | 22/04/2013
Nghiên cứu đo lường chi phí nằm viện của các bệnh liên quan đến thuốc lá nhìn từ góc độ xã hội và ước tính chi phí y tế của các bệnh liên quan đến hút thuốc quy thuộc cho hút thuốc.
12:22 | 22/04/2013
Báo cáo nghiên cứu về tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/2001/CT - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành Y tế
Thiết kế web: OnIP™