Ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạ
Thứ hai, 22/07/2024
Xin cho biết những quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá
Xin cho hỏi, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có quy định độ tuổi được phép mua bán và sử dụng thuốc lá hay không? Quy định đó như thế nào?
Xin cho biết, quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc?
Xin cho biết, nghĩa vụ của người hút thuốc lá?
Phương tiện giao thông công cộng nào bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn?
Xin cho biết, những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá? Nơi dành riêng cho người hút thuốc..
Xin cho biết, những địa điểm nào cấm hút thuốc lá hoàn toàn?
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá có quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà. Xin cho biết, địa điểm trong nhà là những địa điểm nào?
Cho tôi hỏi thế nào là địa điểm công cộng? Tại sao phải cấm hút thuốc lá nơi công cộng?
Xin cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá?
Thiết kế web: OnIP™