Ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạ
Chủ nhật, 03/03/2024
MẪU BIỂU THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PCTHTL
Các hướng dẫn xin cấp kinh phí và triển khai hoạt động Phòng chống tác hại của thuốc lá của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2017 - 2018
 
       
          Nhằm hỗ trợ các cơ quan đơn vị tại các Bộ ngành Trung Ương và tại các địa phương trên cả nước và thống nhất về việc thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2017-2018, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã dự thảo các mẫu biểu chi tiết hướng dẫn về đề xuất xin hỗ trợ; các phụ lục hoạt động; mẫu báo cáo hoạt động và mẫu đề cương nghiên cứu tại cơ quan, đơn vị Trung ương và tại địa phương
 

 1. Đề xuất hỗ trợ hoạt động PCTH thuốc lá năm 2017- 2018

Tệp đính kèm. doc

2. Các phụ lục:

- Phụ lục kế hoạch hoạt động. Tệp đính kèm.xls

- Phụ lục kinh phí chi tiết: Tệp đính kèm.xls

3. Mẫu báo cáo:
​- Báo cáo hoạt động Quý

- Báo cáo hoạt động Năm

- Bảng tổng hợp quyết toán Quý

- Báo cáo tài chính Quý

- Báo cáo tài chính Năm

4. Mẫu giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc tại các địa điểm cấm theo quy định của Luật : 5.MẪU BÁO CÁOTHỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNGTÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ (Giai đoạn 2013-2020)

Bệnh viện trung ương-MẪU BÁO CÁO 2013-2020

1B.BGDDT-MẪU BÁO CÁO 2013-2020 -new

1D.BTC-MẪU BÁO CÁO 2013-2020 - new

1.Bộ ngành-MẪU BÁO CÁO 2013-2020

1C.BCT-MẪU BÁO CÁO 2013-2020 - new

1A.BNNPTNT-MẪU BÁO CÁO 2013-2020- new

1F.BVHTTDL-MẪU BÁO CÁO 2013-2020 - new

1E.BTTTT-MẪU BÁO CÁO 2013-2020 - new

2.Tỉnh TP-MẪU BÁO CÁO 2013-2020


 
Thiết kế web: OnIP™