TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Mời báo giá thiết kế và in ấn vật phẩm truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật lúc 17:49 21/08/2023
Mời báo giá thiết kế và in ấn vật phẩm truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nhằm tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến thiết kế và in ấn vật phẩm truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Quỹ PCTH thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, gửi báo giá của đơn vị về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (nội dung yêu cầu gửi kèm). Báo giá gửi về Quỹ PCTH thuốc lá trước ngày 29/8/2023.

Công văn mời báo giá