Hướng dẫn xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc.

Cập nhật lúc 14:09 11/05/2016
Tài liệu bao gồm các thông tin về tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động; các bước thực hiện môi trường du lịch không có khói thuốc lá; kinh nghiệm một số nước trong việc thực hiện khách sạn không khói thuốc lá.