TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Thư mời báo giá dịch vụ tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cập nhật lúc 11:12 31/08/2023
Năm 2023, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn TP Đà Nẵng bao gồm các nội dung như sau:
 Năm 2023, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn TP Đà Nẵng bao gồm các nội dung như sau: 
- Sản xuất và thực hiện treo/dán biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm theo yêu cầu;
- Tổ chức sự kiện Lễ phát động Chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc lá;
- Truyền thông trên truyền hình và trên báo để quảng bá cho Chiến dịch và sự kiện Lễ phát động xây dựng MTKKT. 
Quỹ PCTH thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, gửi báo giá của đơn vị về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (nội dung yêu cầu báo giá gửi kèm). Thời hạn gửi Báo giá về Quỹ PCTH thuốc lá trước ngày 11/9/2023.

Bản yêu cầu công việc 

Công văn 168

Yêu cầu và mẫu báo giá