TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá,Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Cập nhật lúc 08:10 11/05/2020
Công văn tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
Công văn tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương

Khẩu hiệu ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Một số thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng