NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở ngưởi trưởng thành 2015

Cập nhật lúc 10:05 28/03/2017
Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở ngưởi trưởng thành (gọi tắt là điều tra GATS) là một điều tra chuẩn toàn cầu để giám sát một cách có hệ thống tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (cả thuốc lá có khói và thuốc lá không khói) và để theo dõi các chỉ số cơ bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá.