Tài liệu hướng dẫn xây dựng Nơi làm việc Không khói thuốc

Cập nhật lúc 16:51 05/06/2013
Tài liệu hướng dẫn xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, cung cấp cho các cơ quan, tổ chức nội dung cơ bản về tác hại của việc hút thuốc lá và hướng dẫn các bước để xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá.