TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Mời báo giá hoạt động thiết kế, in ấn tài liệu về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật lúc 13:46 11/09/2023
Mời báo giá hoạt động thiết kế, in ấn tài liệu về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nhằm tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến in ấn tài liệu về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Quỹ PCTH thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, gửi báo giá của đơn vị về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (nội dung chi tiết gửi kèm).

Công văn mời Báo giá lần 1

Công văn mời Báo giá lần 2


Nội dung công việc