TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Mời báo giá sản xuất phim tài liệu về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật lúc 13:44 11/09/2023
Mời báo giá sản xuất phim tài liệu về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ PCTH thuốc lá dự kiến xây dựng 01 phim tài liệu về các hoạt động của Quỹ và 01 phim tài liệu về tác hại của thuốc lá.

Quỹ PCTH thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, gửi báo giá của đơn vị về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (nội dung chi tiết gửi kèm). Báo giá gửi về Quỹ PCTH thuốc lá trước ngày 12/9/2023.

Công văn mời báo giá lần 1

Công văn mời báo giá lần 2


TOR phim tài liệu Quỹ

TOR phim tác hại thuốc lá