TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Mời báo giá phát sóng các thông điệp quảng cáo (TV Spot 30 giây) trên kênh VTV1, VTV2, VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam

Cập nhật lúc 14:48 06/09/2023
Mời báo giá phát sóng các thông điệp quảng cáo (TV Spot 30 giây) trên kênh VTV1, VTV2, VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam
Nhằm tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến thực hiện hoạt động phát sóng các thông điệp quảng cáo 9TV Spot 30 giây) trên kênh VTV1, VTV2, VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam 
Quỹ PCTH thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, gửi báo giá của đơn vị về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (nội dung yêu cầu gửi kèm). Báo giá gửi về Quỹ PCTH thuốc lá trước ngày 12/9/2023.

Công văn mời báo giá