TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Mời báo giá xây dựng và phát sóng phóng sự và chạy tin về PCTH thuốc lá trên kênh VTV1

Cập nhật lúc 14:39 06/09/2023
Mời báo giá xây dựng và phát sóng phóng sự và chạy tin về PCTH thuốc lá trên kênh VTV1
Nhằm tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến thực hiện hoạt động: Xây dựng và phát sóng phóng sự và chạy tin về PCTH thuốc lá trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam
Quỹ PCTH thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, gửi báo giá của đơn vị về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (nội dung yêu cầu gửi kèm). Báo giá gửi về Quỹ PCTH thuốc lá trước ngày 12/9/2023.

Công văn mời báo giá