TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Hậu Giang :Phòng, chống tác hại của thuốc lá -Thành công đi từ nhận thức

Cập nhật lúc 09:20 26/06/2019
Từ năm 2015 đến nay, được sự hỗ trợ của Quỹ phòng chống tác của hại thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế, nhiều hoạt động PCTHTL tại Hậu Giang đã được triển khai bước đầu có hiệu quả.
Từ năm 2015 đến nay, được sự hỗ trợ của Quỹ phòng chống tác của hại thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế, nhiều hoạt động PCTHTL tại Hậu Giang đã được triển khai bước đầu có hiệu quả.
Theo Ban Chỉ đạoPCTHTLtỉnh, hiện nay, việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, công sở và các cơ sở y tế, giáo dục đã có sự chuyển biến đáng kể. Cụ thể như: 100% cơ quan, trường học có treo biển cấm hút thuốc tại địa điểm cấm hút thuốc; hơn 80% cơ quan có quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ; hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn có các quy định cấm hút thuốc lá,... Đối với ngành Y tế, 100% cơ quan, đơn vị đều có biển cấm hút thuốc; tỷ lệ cán bộ, y bác sỹ nói không với thuốc lá chiếm trên 90%; tỷ lệ người bệnh, người nhà bệnh nhân được nâng cao ý thức, không hút thuốc tại bệnh viện, nhất là tại các khoa khám bệnh, hồi sức, cấp cứu... của các bệnh viện tuyến tỉnh hầu như không còn. Đặc biệt 88,4% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 94,9% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 65,8% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL...
Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân
Trong thời gian tới, đểtiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc và các quy định trong Luật PCTHTLđược truyền thông gián tiếp qua Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh huyện, xã, tăng cường tuyên truyền trên Báo Hậu Giang. Sản xuất các loại tài liệu truyền thông như tờ rơi, pano để nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của thuốc lá; tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng cơ quan hành chính “không khói thuốc lá”; phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức truyền thông trực tiếp cho từng đối tượng riêng biệt... Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cho cán bộ thanh tra, công an về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường, kinh tế,các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát được dễ dàng thuận tiện.
Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo PCTHTL tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe con người cho toàn thể nhân dân.Phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật PCTHTL.Duy trì kết quả xây dựng mô hình “Không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị trường học, các cơ sở y tế, nhà hàng,... trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Các ban, ngành, đoàn thể cần nỗ lực hơn nữa trong công tác PCTHTL, xây dựng nội quy, quy định cấm hút thuốc lá thành quy chế của cơ quan, đơn vị, đưa quy định này vào công tác thi đua, khen thưởng cùng với đó, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu cùng thực thi.
Theo BSCKI. Lê Văn Chúc, Giám đốc TTTTGDSK tỉnh Hậu Giang - Cơ quan đầu mối của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh cho biết:Để Luật PCTHCTL thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, cần sự quyết liệt hơn nữa trong công tác giám sát, xử phạt của các cơ quan chức năng và sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. Và quan trọng hơn cả, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần tự giác và ý thức chấp hành nghiêm túc Luật PCTHCTL, cùng xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống trong lành, không khói thuốc lá”.

BSCKII. Phan Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế trao giải thưởng cho các đội tại Hội thi.
BSCKI. Lê văn Chúc - Giám đốc TTTTGDSK hướng dẫn học viên tại lớp Tập huấn
 Bá Phát