TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Họp Hội đồng Quỹ Liên ngành Quỹ PCTHTL

Cập nhật lúc 10:55 14/03/2014
Chiều ngày 13/3/2014, Tại Bộ Y tế, Hội đồng Quản lý liên ngành Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã họp bàn về tăng cường công tác triển khai hoạt động của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá.
Hội nghị do GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ PCTH thuốc lá chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ:  PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên,
 
Ủy viên thường trực Hội đồng, Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện các Bộ ngành: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
 

 
Về phía Bộ Y tế, có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục: Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế , Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ Kế hoạch  - Tài chính và các cán bộ Văn phòng VINACOSH
 

 
Tại cuộc họp, sau khi PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế công bố quyết định về việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý liên ngành Quỹ PCTH Thuốc lá, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã báo cáo kết quả hoạt động PCTH thuốc lá trong thời gian qua và tình hình triển khai Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTH của thuốc lá.
 

Trong phần thảo luận, các thành viên hội đồng tập trung vào các vấn đề chính: Cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ chế tài chính, xây dựng chương trình hành động, nội dung công tác truyền thông của Quỹ trong thời gian tới, trong đó các ý kiến đều nhất trí phải đẩy nhanh các công việc liên quan đến các vấn đề trên để đảm bảo Quỹ PCTH thuốc lá đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất và đạt hiệu quả.
 
 Kết luận hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ PCTH thuốc lá chỉ đạo cần đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm và cuối năm 2014, đặc biệt chú trọng công tác truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá để đảm bảo Quỹ PCTH thuốc lá đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất và đạt hiệu quả.