Lễ Mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá và Ngày thế giới Không thuốc lá
Cập nhật lúc 16:58 30/05/2013