Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020 khu vực phía Nam

Cập nhật lúc 16:10 20/01/2021
Chiều 15/1/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020 khu vực phía Nam với sự tham gia của đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật 32 tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Chiều 15/1/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020 khu vực phía Nam với sự tham gia của đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật 32 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Theo Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng trong giai đoạn 2019-2020, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá đã mang lại hiệu quả nhất định, giúp nâng cao nhận thức của người dân tại các địa phương, đồng thời có nhiều sáng kiến triển khai các mô hình phòng, chống thuốc lá dựa vào cộng đồng.