Bộ Tài liệu đào đạo hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc

Cập nhật lúc 15:10 06/06/2013
Bộ tài liệu đào tạo hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc lá gồm 03 cuốn: Cuốn 1:Tài liệu tập huấn cho các cơ sở y tế Cuốn 2: Tài liệu tập huấn Nơi làm việc Cuốn 3: Tài liệu tập huấn xây dựng trường học không khói thuốc
Giai đoạn 2009-2012, được sự hỗ trợ của Tổ chức Atlantic Philanthropies, Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá – Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Đà Nẵng và Tiền Giang với các can thiệp được thực hiện trong 3 khối: Cơ quan hành chính, trường học và cơ sở y tế.

Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá biên soạn bộ tài liệu tập huấn gồm 03 cuốn: Tài liệu tập huấn xây dựng nơi làm việc không khói thuốc; Tài liệu tập huấn xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc; Tài liệu tập huấn xây dựng trường học không khói thuốc. Mục tiêu nhằm trang bị cho các cán bộ chủ chốt trong hoạt động PCTH thuốc lá của các cơ quan, đơn vị các phương pháp, kỹ năng giảng dạy các bước xây dựng môi trường không khói thuốc.

Xem chi tiết 03 tài liệu:
 
>> 1. Tài liệu tập huấn - Hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc

>> 2. Tài liệu tập huấn - Hướng dẫn xây dựng Nơi làm việc không khói thuốc

>> 3. Tài liệu tập huấn - Hướng dẫn xây dựng trường học không khói thuốc