Một số bài trình bày về Phòng chống tác hại thuốc lá

Cập nhật lúc 14:25 06/06/2013
Một số bài trình bày mẫu cung cấp cho các cơ quan đơn vị về có được những thông tin cần thiết về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, tác hại thuốc lá...để làm cơ sở khi tiến hành truyền thông tại cơ quan đơn vị mình