Hướng dẫn xây dựng cơ sở Y tế Không khói thuốc

Cập nhật lúc 14:21 27/05/2013
Tài liệu nhằm hướng dẫn cho các cơ sở y tế các bước để xây dựng một môi trường không khói thuốc