Tài liệu Hướng dẫn xây dựng trường học không khói thuốc

Cập nhật lúc 17:00 22/05/2013
Nhằm cung cấp cho các thầy cô giáo, cán bộ đoàn, các truyền thông viên, các tình nguyện viên của các trường học những nội dung cơ bản của tác hại thuốc lá và hướng dẫn các bước cơ bản xây dựng trường học không khói thuốc