HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁNGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ

Công văn gửi các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2019

Cập nhật lúc 16:34 22/04/2019
Để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/05/2019, ngày 18/04/2019 Bộ Y tế đã có công văn số 2090/BYT-KCB gửi các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương