HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁNGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ

Công văn gửi các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016

Cập nhật lúc 14:36 17/05/2016
Để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016, ngày 16/5/20146 Bộ Y tế đã có công văn số 2785/BYT-KCB gửi các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương