HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁNGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ

Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2016

Cập nhật lúc 14:29 17/05/2016
Ngày 16/5/2016, Bộ Y tế đã có công văn số 2784/BYT-KCB về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2016 gửi Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.