TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Tổ chức tập huấn hướng dẫn thủ tục đấu thầu thực hiện hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật lúc 15:11 20/04/2018
Để thực hiện quy định của Luật đấu thầu trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thủ tục đâu thầu cho các đơn vị
Để thực hiện quy định của Luật đấu thầu trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thủ tục đâu thầu cho các đơn vị được hỗ trợ của Quỹ là các Sở Y tế, Trung tâm Kiếm soát bệnh tật, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khoẻ tại 63 tỉnh, thành phố, 28 Bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội và 10 Bệnh viện. Lớp tập huấn cho các tỉnh phía Bắc tổ chức ngày 11-12/4 và các tỉnh phía Nam vào ngày 17-18/4/2018
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá phát biểu khai mạc và chủ trì lớp tập huấn. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động, một trong những nội dung quan trọng trong việc sử dụng kinh phí của Quỹ là việc tuân thủ các quy định về tài chính của nhà nước, cụ thể là tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật quy định về đấu thầu và tài chính. Lớp tập huấn tập trung trao đổi, hướng dẫn và thảo luận giữa giảng viên của Viện đào tạo và quản lý đấu thầu, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá với các cán bộ đầu mối về thủ tục thực hiện đấu thầu để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá do quỹ hỗ trợ.