TIN TỨCTIN TRONG NƯỚC

Thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá

Cập nhật lúc 09:49 24/03/2014
Nhằm tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là việc triển khai các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, bến tàu xe và các cơ sở y tế.
 
Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2014 Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tại 3 tỉnh thành phố: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Tại các điểm mà đoàn thanh tra đã đến như tại Vĩnh phúc, Thái Nguyên, bến xe Mỹ Đình, Hà Nội hầu hết các cơ sở đã thực hiện treo biển báo cấm hút thuốc lá, tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm,
 

 
ví dụ như tại bến xe Mỹ Đình vẫn có đầu mẩu và tàn thuốc lá trong phòng chờ, bán thuốc lá trong căng tin phòng chờ;

Sau khi kiểm tra nhắc nhở, lãnh đạo Bến xe sẽ rút kinh nghiệm và cam kết sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ khu vực và sẽ thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.
Đoàn thanh tra sẽ tiếp tục kiểm tra trong tuần này tại một số cơ sở y tế và cơ sở giáo dục.
 
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực thực thi từ ngày 01/5/2014, các văn bản quan trọng nhằm hướng dẫn việc thực thi Luật cũng đã được ban hành, như Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT – BYT- BCT về hướng dẫn ghi nhãn in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh; Nghị định số 67/NĐ – CP/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, và đặc biệt quan trọng ngày 14/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/NĐ – CP/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong đó có hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.