Spot tác hại thuốc lá và cổ động cho Luật Phòng chống tác hại thuốc lá
Cập nhật lúc 11:33 08/05/2013