Hình ảnh hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật lúc 08:17 03/07/2019