Tờ rơi tác hại của thuốc lá

Cập nhật lúc 10:02 07/04/2015
Tờ rơi tác hại của thuốc lá là tờ rơi bao gồm đầy đủ các thông tin về tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với người hút thuốc và tác hại của việc sử dụng thuốc lá đến KT - XH